1. Nulägesanalys. Vi gör en bedömning av var företaget befinner sig i internationaliseringsprocessen. Vilka marknader gör ni affärer på idag? Varför har ni etablerat er på just dessa marknader? Vilka marknader är lönsamma?

 

2. Marknadsanalys. Finns potential för företagets produkt/tjänst på den nya marknaden du tror är intressant ?

 

3. Etableringsstrategi. Om ovanstående analyser är positiva, tar vi fram en etableringsstrategi. Ska ni starta dotterbolag, förvärva bolag eller finna en partner på den nya marknaden?

 

 

 

Kontakta oss gärna för mer information.

                      tjänster   |   strategier  |   om oss   |   kontakt

Friedrich Allendorff    •    Prästgårdsvägen 4    •    314 51 Unnaryd     •     Sweden     •   mobil: (00 46) 076-127 25 10  • mail:  fa@allendorff.se